Zdanie egzaminu na prawo jazdy nie jest jedynym obowiązkiem kierowcy, który stara się o zatrudnienie w firmie przeprowadzkowej. Każdy z kandydatów musi również wykonać szereg badań. Jakie to badania? Jak często należy je wykonywać? Wszystkie najważniejsze informacje na temat badań kierowców zawodowych omawiamy poniżej, podpowiadając przy okazji, gdzie najlepiej wykonać badania kierowców w Nidzicy.

Badania kierowców zawodowych – jakie badania należy wykonać?

By potwierdzić brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu, każdy kierowca powinien poddać się badaniom lekarskim i psychologicznym. W ramach badań lekarskich u kierowcy sprawdzane są m.in. ogólny stan zdrowia, sprawność wzroku, słuchu i koordynacja ruchowa. Wykonywane są również badania pomocnicze, np. badanie widzenia zmierzchowego, EKG czy badania laboratoryjne.

Badania kierowców zawodowych obejmują również badania psychologiczne, w ramach których sprawdza się m.in. sprawność psychomotoryczną kandydata, jego odporność na stres, a także sprawność intelektualną i zdolność logicznego myślenia. Po pomyślnym przejściu przez wszystkie testy, psycholog wystawia kierowcy oświadczenie, które stwierdza brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowcy.

Badania kierowców zawodowych – jak często trzeba je wykonywać?

Zarówno badania lekarskie, jak i badania psychologiczne należy wykonywać:

– co 5 lat, jeśli kierowca nie ukończył 60 r.ż.,

– co 30 miesięcy – po ukończeniu przez kierowcę 60 r.ż.

Każdy kierowca powinien również pamiętać o wykonaniu badań kontrolnych po chorobie – jeśli wywołana nią absencja w pracy wyniosła co najmniej 30 dni.

Warto wiedzieć, że badań nie musi wykonywać pracownik, który zostaje ponownie zatrudniony u tego samego pracodawcy, jednak pod warunkiem, że od momentu przerwania ich poprzedniego stosunku pracy nie minęło więcej niż 30 dni.

Badania kierowców zawodowych – gdzie wykonać?

O ile badania lekarskie mogą być wykonane w dowolnej placówce służby zdrowia, o tyle wybór pracowni wykonującej badania psychologiczne nie powinien być jużdziełem przypadku. Od klimatu miejsca oraz nastawienia jej pracowników w dużej mierze zależą bowiem wyniki testów i dalsza przyszłość kierowcy.

Kierowcy zatrudniani w naszej firmie przeprowadzkowej zgodnie polecają badania kierowców w Nidzicy. To właśnie tutaj funkcjonuje Pracownia Psychologiczna Julia, która oprócz świetnie wykwalifikowanej kadry, może się pochwalić nowoczesnym sprzętem oraz ogromnymi zapasami życzliwości, uśmiechu i dobrej energii, które sprzyjają osiąganiu dobrych rezultatów w testach. To właśnie tam nasi kierowcy szybko i bezstresowo uzyskali swoje orzeczenia psychologiczne i do dziś realizują zlecenia przeprowadzek w naszej firmie.